Asociacijos veiklos tikslai: atstovauti pieno gamintojų interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir savivaldos institucijomis ir kitais pieno sektoriaus dalyviais; kurti ir inicijuoti priemones, kurios užtikrintų šalies pieno sektoriaus plėtojimą; skatinti pieno ūkių konkurencingumą; dalyvauti tarptautinėse pieno sektoriaus subjektus vienijančiose organizacijose .
Lietuvos pieno gamintojų asociacija
Lithuanian Milk Producers’ Association
Asociacijai 25 m.
Visi drauge mes galime daugiau!

Naujienos

Europos pieno tarybos renginiai

2019 m. gruodžio 4 d. vyko EMB narių susirinkimas. Įsibėgėjus deryboms ES institucijose dėl ES Daugiametės finansinės perspektyvos, BŽŪP struktūros ir finansavimo, o Lietuvoje nerimstant ūkininkų protestams dėl nesąžiningų konkurencinių sąlygų ir nevienodų tiesioginių išmokų, Europos pieno taryboje vyko pasitarimas, kurio metu derintos EMB pozicijos dėl Bendrosios žemės ūkio politikos...

Lietuvos žemdirbių kreipimasis

Aukščiausios Lietuvos valstybinės valdžios institucijos, 2008 m. ratifikuodamos Lisabonos sutartį, suteikė visiems mūsų šalies piliečiams (mokytojams, gydytojams, žemdirbiams, ir kt.) bendrą ES pilietybę, garantuojančią bekompromisę apsaugą ir prieinamumą prie bendrųjų ES vertybių, kurių ekonominė išraiška yra nediskriminavimo ir deramo pragyvenimo lygio užtikrinimas, pagrįstas teisingu atlygiu...

Europos pieno tarybos generalinė asamblėja

2019 m. lapkričio 14 -15 d. EMB generalinė asamblėja vyko Italijoje, Montikjari regione, kuriame pagaminama didelė dalis viso Italijos žaliavinio pieno. Italija viena iš nedaugelio ES valstybių, kur šiuo metu ūkininkams mokama pieno gamybos kaštus dengianti supirkimo kaina. Tačiau ūkininkai skundžiasi ypač neigiamu visuomenės požiūriu į juos ir į jų veiklą, aktyvėjančiais radikalių aktyvistų...

Europos pieno tarybos kasmetinė konferencija „Fair Milk“

2019 m. spalio 12 d. Libramonte, Belgijoje vyko 6-oji tarptautinė „Fair Milk“ („Sąžiningo pieno“) konferencija. Šįkart išties ypatingas įvykis: pirmą kartą Afrikos ir Europos pieno augintojai susirinko švęsti sėkmingų pieno gamybos skatinimo projektų. Apdovanodami „Auksine Faironika“, jie taip pat išreiškė ypatingą padėką politikams, žurnalistams ir kolegoms už išskirtinį atsidavimą sąžiningumui...

Nyderlandų ūkininkų protestas

2019 m. Spalio 1 d. Nyderlandų ūkininkų protestas. Tūkstančiai ūkininkų iš visos šalies savo traktoriais išvyko į Hagą protestuoti. Jie mano, kad politikai, žiniasklaida ir aktyvistai pastaraisiais metais nutapė neigiamą ūkininkų įvaizdį ir kad jie klaidingai vaizduojami kaip prekeiviai gyvūnais ir aplinkos teršėjai. Ilgos traktorių eilės sukėlė precedento neturinčias minias kelyje: rytinė piko...