Asociacijos tarybos posėdis | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Asociacijos tarybos posėdis

2019-04-11 įvyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdis.

Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vadovas Karolis Anužis bei Europos Sąjungos koordinavimo grupės vadovė Jurgita Stakėnienė.

Asociacijos prezidentas trumpai pristatė situaciją Lietuvos bei ES pieno rinkose. ES ir Lietuvoje pieno supirkimo kainos stabilizavosi, nors jau yra žinių, kad kainos mažės. Tačiau Lietuvoje pieno supirkimo kaina lyginant su kitomis ES šalimis išlieka viena iš mažiausių. 2019 m. sausio – vasario mėn. lenkė tik Latvijoje mokamą kainą. Žaliavinio pieno importas toliau auga. 2019 m. vasario mėn. Lietuvoje buvo supirkta 91,33 tūkst. t žaliavinio pieno, o importuota 37,11 tūkst.t.

Trumpai situaciją savo ūkiuose ar kooperatyvuose pristatė visi posėdyje dalyvavę asociacijos tarybos nariai. Diskusija kilo dėl paramos žemės ūkio subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m. LPGA dar sausio mėn. kreipėsi į LR Vyriausybę su prašymu kompensuoti nuostolius dėl sausros pieno gamintojams, kadangi 2018 m. lyginant su 2017 m. pieno gamintojų pajamos sumažėjo beveik 32 mln. Eur. Žemės ūkio ministerija pasiūlė žemdirbiams kompensuoti vos 7 mln. Eur, skiriant 8,70 Eur/ha už augalus ir 5,70 Eur/SGV mokant už visus sąlyginius gyvulius (be kailinių žvėrelių ir laukinių žvėrių). Su tokiu pasiūlymu LPGA prezidentas J. Vilionis kategoriškai nesutiko per žemės ūkio ministro parariamosios tarybos posėdį 2019 m. kovo 12 d. Po pokalbių su LR Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu gautas pažadas, kad kompensacijoms bus skirta 20 mln. Eur.

Posėdyje diskutuota dėl požeminio vandens, naudojamo žemės ūkyje, apmokestinimo. J. Vilionis balandžio 9 d. dalyvavo LR Seime diskusijoje dėl Žemės gelmių įstatymo pakeitimo, bet konkretesnių sprendimų nebuvo priimta, todėl šis klausimas dar bus sprendžiamas ateityje.

Jurgita Stakėnienė pristatė pranešimą „Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimas Lietuvoje“. Pranešėja paminėjo, kad prasideda diskusijos dėl atskirų priemonių, kurios būtų BŽŪP prioritetai po 2020 m. Posėdyje dalyvavęs K. Anužis pristatė, kas jau daroma dėl administracinės naštos mažinimo žemės ūkio subjektams. Rastas 91 palengvinimas, ateityje numatyta Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikras atlikti kartu, kad nereiktų atskirai žemdirbių trukdyti.

LPGA taryba pritarė „LR Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 pakeitimo įstatymui“, tik pažymi, kad Įstatyme turi būti reguliuojami ir prekybininkų taikomi antkainiai pieno produktams. Mažmeninės pieno ir pieno produktų kainos paskirstymas tarp rinkos dalyvių turi būti sąžiningas – pieno gamintojams turi tekti ne mažiau, kaip 40 proc. pieno ir pieno produkto kainos dalies.

LPGA direktorius Eimantas Bičius pristatė, kas buvo diskutuojama kovo 27-28 d. Briuselyje vykusioje Europos pieno tarybos generalinėje asamblėjoje.

Nutarta, kad visuotinis Lietuvos pieno gamintojų asociacijos susirinkimas vyks balandžio 30 d. 13:30 val. Jonavos r. kultūros centre Jonavoje.

Plačiau skaitykite portale "Mano ūkis"

Ūkininkai reikalauja teisingos pieno kainos dalies 

Be prekybininkų įstatymas liks niekinis