Naujienos | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Naujienos

Asociacijos tarybos posėdis
Gruodžio 18 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje vyko paskutinis 2023 m. Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) tarybos posėdis. Posėdžio pradžioje LPGA prezidentas Jonas Vilionis padėkojo žemės ūkio bendrovėms, kooperatyvams, ūkininkams, pieno perdirbimo ir kitoms agroverslo įmonėms parėmusioms asociaciją surengti Lietuvoje lapkritį vykusią Europos pieno...
Europos pieno tarybos generalinė asamblėja
Lapkričio 15 – 16 d. Vilniuje vyko Europos pieno tarybos (EMB) generalinė asamblėja, kurios dalyvių iš 16 Europos Sąjungos (ES) šalių tikslas – pagerinti pieno sektoriaus padėtį Europoje ir Lietuvoje. Lietuvos pieno gamintojų asociacijos prezidento Jono Vilionio įsitikinimu, žemės ūkio situacija Lietuvoje kritinė. Nors Europos pieno gamintojų aktualijos ir rūpesčiai panašūs, Lietuvos...
Ūkininkui už pieną turi būti mokama ne mažiau, nei kainuoja jį pagaminti
Būtent su tokia pozicija Vilniuje rinksis Europos pieno gamintojų organizacijų vadovai, reikšdami solidarumą su žemiausią kainą už pieną gaunančiais Lietuvos pieno gamintojais. Lietuvos pieno gamintojų asociacija, siekdama geriau spręsti pieno gamintojams iškilusias problemas, bendradarbiauja su kitų ES ir ne ES šalių organizacijomis. Nuo 2013 metų aktyviai dirba su Europos pieno taryba (...
LPGA tarybos posėdis
Liepos 5 d. VDU žemės ūkio akademijoje vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdis. Jame buvo numatyta diskutuoti daug klausimų, bet dėl ŽŪM nenoro kalbėtis su žemdirbiais iš jų nebuvo nė vieno atstovo. Todėl numatytais klausimai „Dėl priemonės „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas““, „Dėl ES paramos pieno gamintojas“ bei „Dėl paramos investicijoms į žemės ūkio valdas“...
Europos pieno tarybos generalinėje asamblėjoje – didžiųjų prekybos tinklų nerimas dėl pieno gamybos tęstinumo
Birželio 22-23 d. Briuselin iš įvairių ES valstybių bei Norvegijos ir Šveicarijos susirinkusių pieno gamintojų nuotaikos niūrios – žaliavinio pieno supirkimo kainos krenta visur. Situacija svetur ne tokia drastiška, kaip Lietuvoje, kur už natūralų pieną perdirbėjai moka vos 37 centus (tuo tarpu ES vidurkis – 47 ct/l), visgi situacija kelia nerimą. Viena vertus, pieno gamyba Europos Sąjungoje...
Susitikimas Briuselyje
Balandžio 26 d. įvyko Europos pieno tarybos atstovų bei Lietuvos pieno gamintojų asociacijos atstovų susitikimas su Europos Pralamento nariu Broniu Rope. Šio susitikimo esmė – būtinybė rasti skubių sprendimų, kaip suvaldyti pieno krizę ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Lietuvoje pieno supirkimo kainos pradėjo kristi dar praėjusių metų rudenį, bet į pieno gamintojų pastabas...
Žemdirbių protesto akcija
Kovo 23 d. pieno gamintojai ir kitų sektorių žemdirbiai prie LR Seimo surengė protesto akciją. Dėl prastėjančios situacijos žemės ūkyje. Dėl ant išnykimo ribos atsidūrusio pieno sektorius, nes sektoriaus problemos nesprendžiamos iš esmės. ŽŪM pozicija, instrumentų neturėjimas prieš perdirbėjus parodo visišką institucijos ir jos vadovo neįgalumą. Ūkininkai, žemės ūkio įmonės likviduoja pieno...
Visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas
2023 m. kovo 17 d. Jonavoje vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos ataskaitinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos prezidentas Jonas Vilionis pristatė praėjusių metų asociacijos veikos atskaitą. J.Vilionis akcentavo, kad 2021-2022 metai Lietuvos pieno ūkiui buvo ganėtinai geri. Buvo sustojęs mažėti karvių skaičius, buvo pradėjusi augti pieno gamyba, nes ūkininkams buvo...
Išplėstinis asociacijos tarybos posėdis
2023 m. sausio 26 d. į išplėstinį Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdį atvyko kaip niekada daug ūkininkų, bendrovių vadovų, politikų, dalyvavo didžiųjų pieno perdirbimo įmonių vadovai ir atstovai, Žemės ūkio ministerijai atstovavo viceministras Paulius Astrauskas. Pagrindiniai klausimai kuriais buvo diskutuota: Dėl situacijos Lietuvos ir ES pieno rinkose. Pieno gamybos...
LPGA konferencija
Gruodžio 20 d. Lietuvos pieno gamintojų asociacija (LPGA) surengė konferenciją, “Lietuvos pieno gamintojų interesų atstovavimas Europos pieno taryboje 2022 m.” Konferencijoje aptarė šalies ir Europos pieno ūkio situaciją bei artimiausio dešimtmečio perspektyvas. Renginyje dalyvavo LPGA tarybos nariai, pieno ūkių šeimininkai, jų verslo partneriai, mokslininkai, politikai. Konferenciją...
Europos pieno tarybos generalinė asamblėja
Gruodžio 15-16 d. Europos pieno tarybos generalinė asamblėja vyko Briuselyje. Renginys buvo rinkiminis, išrinkta nauja organizacijos vadovybė: naujas prezidentas (juo tapo Danijos atstovas Kjartan Poulsen), Vokietijos BDM atstovas Elmar Hannenbuvo išrinktas prezidento pavaduotoju. Į valdybą perrinkti buvę valdybos nariai Boris Gondouin iš APLI Prancūzija, Belgijos MIG atstovas Guy Francq,...
Europos pieno tarybos strateginis susitikimas
Lapkričio 18-20 d. Hanoveryje, Vokietijoje vyko Europos pieno tarybos strateginio planavimo posėdis. Artėjant organizacijos vadovybės rinkimams, kilo poreikis iš esmės peržvelgti vidinį EMB veiklos organizavimą, aktyvinti narių įsitraukimą į EMB veiklą. Strateginio planavimo posėdžio metu išsigryninti EMB nariams svarbiausi prioritetai. LPGA iškėlė Lietuvos žemdirbiams aktualų klausimą –...
Bendras LPGA ir LŽŪBA posėdis
Spalio 10 d., Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) bendras posėdis. Be žemdirbių, renginyje dalyvavo Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Ekonomikos komiteto vadovai Viktoras Pranckietis ir Kazys Starkevičius, premjerės patarėjas Ignas Jankauskas, Energetikos (EM) ir Aplinkos (AM...
Europos pieno gamintojai vieningi: populistiniai politikų sprendimai gali privesti pasaulį prie maisto stygiaus krizės
Generalinėje Europos pieno tarybos (EMB), jungiančios per 20 valstybių pieno gamintojus, asamblėjoje vykusioje birželio 23-24 d. Briuselyje, vyravo slogios nuotaikos. Nepaisant kone visose valstybėse pakilusių žaliavinio pieno supirkimo kainų, pieno gamintojai traukiasi iš gamybos, neapsikentę išaugusių gamybos kaštų ir prieš gyvulininkystės sektorių nukreiptų politinių sprendimų. Vokietijos...
Ar pienas gali būti sąžiningas?
Balandžio 6 d. vyko Europos pieno tarybos pastirimas dėl naujų šalių įsitraukimo į „Fair Milk“ – sąžiningo pieno - projektą, kuriame dalyvavo ir Lietuvos pieno gamintojų asociacijos atstovai. „Fair Milk“ - tai Europos pieno tarybos projektas, kuriuo siekiama sukurti pridėtinę vertę pieno gamintojui, užtikrinant, kad jo gaunama kaina už žaliavinį pieną padengia gamybos savikainą, taip pat ir...
LPGA tarybos posėdis
Vasario 8 d. VDU Žemės ūkio akademijoje vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) tarybos posėdis, kuris vyko ir gyvai, ir per nuotolį. LPGA prezidentas Jonas Vilioni tarybos posėdyje konstatavo, kad už pieną ūkininkai gauna „seniai nematytą kainą“. Tačiau pieno gamyba irgi brangsta ir tai kelia susirūpinimą. LPGA posėdyje gvildenta daug svarbių klausimų: paramos investicijų į žemės...
LPGA renginiai
Gruodžio 17 d. Kauno r. vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdis ir LPGA tarptautinės veiklos aptarimo konferencija „Lietuvos pieno gamintojų interesų atstovavimas Europos pieno taryboje 2021 m.“ Juose dalyvavo politikai – Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis, Ekonomikos komiteto pirmininkas ūkininkas Kazys Starkevičius, nuotoliniu būdu prisijungęs...
Susitikimas su EK Janušu Vojcechovskiu
Gruodžio 13 d. Lietuvos žemdirbių delegacija vadovaujama LPGA prezidento Jono Vilionio Briuselyje susitiko su ES Žemės ūkio komisaru Janusz`u Wojciechowski (Janušu Vojcechovskiu). Susitikime su komisaru žemdirbiai aptarė Lietuvos žemės ūkio situaciją ir ateities perspektyvas, BŽŪP strateginio plano rengimo Lietuvoje procesą ir konsultacijas su ūkininkų organizacijomis. „Komisaras pakartojo...
Europos pieno tarybos Generalinė asamblėja ragina vykdyti pagrindines ES žemės ūkio sistemos reformas
Lapkričio 16-17 d. Europos pieno tarybos generalinė asamblėja vyko gyvai Levene, Belgijoje. Pagrindiniai renginio akcentai: - Ūkininkams už jų darbą turi būti sąžiningai mokama. Žaliojo kurso reikalavimų įgyvendinimo kaštai taip pat turi būti įskaičiuoti į pieno gamybos savikainą, bei atitinkamai turi kilti už žaliavinį pieną mokama kaina. Europos pieno taryba pasirengusi tą iškomunikuoti...
Kokia pieno gamybos savikaina?
Birželio 16 d. nuotoliniu būdu organizuotame renginyje mokslininkė ir tyrimo autorė dr. Karin Jürgens pristatė jau aštuoniose šalyse, tarp kurių – ir Lietuva – Europos pieno tarybos iniciatyva atlikto pieno gamybos savikainos tyrimo rezultatus. Šioje naujausioje sąnaudų tyrimo versijoje pirmą kartą įtrauktas ir ES vidurkis. 2019 m. vidutinė pieno savikaina buvo 45,35 ct/kg, o ES mokama už...
LPGA tarybos posėdis
2021 m. gegužės 14 d. vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdis. Beveik penkias valandas LPGA tarybos nariai akivaizdžiai ir nuotoliniu būdu apie šalies pieno sektoriaus likimą diskutavo su Žemės ūkio (ŽŪM) ir Aplinkos (AM) ministerijų, pieno perdirbėjų asociacijos „Pieno centras“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstovais, mokslininkais, žemdirbių...
Europos pieno tarybos generalinė asamblėja
EMB Generalinė asamblėja kurioje dalyvavo nariai iš 13 Europos šalių dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą kovoti už ateičiai atsparų, išlaidas dengiantį žemės ūkį. Balandžio 27-28 d. EMB generalinėje asamblėja, kuri vyksta du kartus per metus, šį kartą buvo visiškai skaitmeninis renginys. Europos pieno gamybos ilgalaikis išlikimas buvo pagrindinė Europos pieno tarybos tema. Tai, kad tik...
Ūkis ir mokslas – nutrūkusios grandys agroverslo grandinėje
Žemdirbių atstovų susitikimuose su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos (LSMU VA) mokslininkais akcentuota, jog, nors į žemės ūkį ir veržiasi išmaniosios technologijos, mokslo naujovės, žemdirbiams padedančios kompensuoti verslo rizikas, jei nebus sąlygų sėkmingai vystyti ekonominės veiklos, agrarinis...
Europos pieno tarybos generalinė asamblėja
Spalio 6-7 d. Gembloux (Žemblo), Belgijoje vyko Europos pieno tarybos (EMB) generalinė asamblėja. Dėl covid-19 pandemijos, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos atstovai, kaip ir dar 7 šalių atstovai, joje dalyvavo nuotoliniu būdu. Didelį dėmesį Generalinės asamblėjos dalyviai skyrė situacijos ES ir pasaulinėje pieno rinkoje aptarimui. Dėl covid-19 pandemijos, pakitus pieno produktų...
PRANEŠIMAS SPAUDAI: Baltijos šalių ūkininkai ir Baltijos šalių lyderiai: „Vieningi už 100% Teisingumo visoje Europoje“
PRANEŠIMAS SPAUDAI Baltijos šalių ūkininkai ir Baltijos šalių lyderiai: „Vieningi už 100% Teisingumo visoje Europoje“ BRUSELIS, 2020 m. Vasario 17 d. - Estijos, Latvijos ir Lietuvos vadovai šią savaitę Briuselyje prisijungs prie 200 ūkininkų iš trijų šalių, kad paragintų teisingai paskirstyti tiesiogines išmokas pagal Europos Sąjungos bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP). Baltijos šalių...
LPGA tarybos posėdis
2019 m. gruodžio 20 d. kaimo turizmo sodyboje “Karpynė“ vyko LPGA tarybos posėdis. Posėdžio pradžioje Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų koordinavimo grupės vyriausiasis patarėjas dr. Artiom Volkov pristatė Naujojo finansinio laikotarpio paramos žemės ir maisto ūkiui bei kaimo plėtrai perspektyvas. Pagrindinis akcentas buvo Europos žaliasis susitarimas – nauja Europos augimo...
Konferencija „Lietuvos pieno gamintojų interesų atstovavimas Europos pieno taryboje 2019 m.“
2019 m. gruodžio 20 d. Kaimo turizmo sodyboje “Karpynė” vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarptautinės veiklos aptarimo konferencija „Lietuvos pieno gamintojų interesų atstovavimas Europos pieno taryboje 2019 m.“ LPGA prezidentas Jonas Vilionis pristatė dalyvavimo Europos pieno tarybos veikloje aktualumą. Esame girdimi europiniu lygiu, taip pat turime kitų šalių peno gamintojų...
Europos pieno tarybos renginiai
2019 m. gruodžio 4 d. vyko EMB narių susirinkimas. Įsibėgėjus deryboms ES institucijose dėl ES Daugiametės finansinės perspektyvos, BŽŪP struktūros ir finansavimo, o Lietuvoje nerimstant ūkininkų protestams dėl nesąžiningų konkurencinių sąlygų ir nevienodų tiesioginių išmokų, Europos pieno taryboje vyko pasitarimas, kurio metu derintos EMB pozicijos dėl Bendrosios žemės ūkio politikos...
Lietuvos žemdirbių kreipimasis
Aukščiausios Lietuvos valstybinės valdžios institucijos, 2008 m. ratifikuodamos Lisabonos sutartį, suteikė visiems mūsų šalies piliečiams (mokytojams, gydytojams, žemdirbiams, ir kt.) bendrą ES pilietybę, garantuojančią bekompromisę apsaugą ir prieinamumą prie bendrųjų ES vertybių, kurių ekonominė išraiška yra nediskriminavimo ir deramo pragyvenimo lygio užtikrinimas, pagrįstas teisingu...
Europos pieno tarybos generalinė asamblėja
2019 m. lapkričio 14 -15 d. EMB generalinė asamblėja vyko Italijoje, Montikjari regione, kuriame pagaminama didelė dalis viso Italijos žaliavinio pieno. Italija viena iš nedaugelio ES valstybių, kur šiuo metu ūkininkams mokama pieno gamybos kaštus dengianti supirkimo kaina. Tačiau ūkininkai skundžiasi ypač neigiamu visuomenės požiūriu į juos ir į jų veiklą, aktyvėjančiais radikalių...