Europos Komisija raginama atsakingai realizuoti intervencinius pieno miltelius | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Europos Komisija raginama atsakingai realizuoti intervencinius pieno miltelius

Birželio 20 d. Europos Komisija patvirtino dar 100 tonų lieso pieno miltelių pardavimus iš viešosios intervencijos sandėlių, nustatydama 185 eurų kainą už 100 kg lieso pieno miltelių. Tačiau Lietuvos pieno gamintojai baiminasi, kad už tokią žemą kainą parduodami lieso pieno milteliai gali iškreipti pieno rinką ir turėti neigiamos įtakos šiuo metu atsigaunančioms žaliavinio pieno kainoms. Anot Europos pieno tarybos, kurios nariais yra ir Lietuvos pieno gamintojų asociacija, prezidento Romualdo Šaberio, intervenciniai pieno milteliai turi būti parduodami už logišką, rinkos neiškreipiančią kainą. Vertinant, jog didžiosiose pieno gamintojose, tokiose, kaip Prancūzija, Vokietija ar Belgija, žaliavinio pieno kilogramo savikaina siekia apie 40 centų, bei įvertinus transportavimo, perdirbimo ir pardavimo kaštus, racionalu kalbėti apie ne žemesnę, nei 335 eurų už 100 kg lieso pieno miltelių kainą. Anot R. Šaberio, intervenciniuose sandėliuose tebesančius 350 000 tonų lieso pieno miltelių Europos Komisija turėtų ieškoti naujų realizacijos kanalų, pavyzdžiui, panaudoti intervencijon supirktus lieso pieno miltelius gyvulių pašarams.

Dar 2012-aisiais Vokietijos Žemės ūkio ir žemės ūkio sociologijos biuras sudarė formulę, pagal kurią, remiantis oficialiais ES statistiniais duomenimis, apskaičiuojama žaliavinio pieno gamybos savikaina. Ši formulė įvertina visus ūkio kaštus ir pajamas įtakojančius veiksnius, tokius, kaip sąnaudos pašarams, sėkloms, trąšoms, eksploatacinės išlaidos, bei darbo užmokestis ūkio savininkui ir ūkyje dirbantiems šeimos nariams. Remiantis šia formule, žaliavinio pieno gamybos savikaina šiuo metu yra apie 42 euro centai už pieno kilogramą. Europos Komisijos iniciatyva išleisti į rinką didelį kiekį pieno miltelių už gerokai šios savikainos nedengiančią kainą gali sukelti naują kainų smukimą sektoriuje ir įnešti naują sumaištį į atsigaunančių pieno ūkių planus.

Anot Lietuvos pieno gamintojų asociacijos Tarybos pirmininko Jono Vilionio, Europos pieno taryba ne kartą akcentavo, kaip svarbu atsargiai ir racionaliai pasielgti su Europos Komisijos intervencijon supirktais lieso pieno milteliais, siekiant išvengti naujo kainų šoko žaliavinio pieno rinkose. Lietuvos pieno gamintojai ragina Europos Komisiją atsakingai įvertinti galimybę realizuoti intervencijoje likusius pieno miltelius kitais būdais, neparduodant juos rinkoje, arba nustatyti už juos atitinkamą, su pieno gamybos savikaina subalansuotą kainą.

Europos pieno tarybos ir Lietuvos pieno gamintojų asociacijos informacija