Europos pieno taryba lankėsi Vatikane | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Europos pieno taryba lankėsi Vatikane

Popiežius Pranciškus palaiko pieno gamintojus, kovojančius dėl sąžiningos ir tvarios žemės ūkio sistemos.

2016 m. sausio 27 d. Europos pieno taryba, ieškodama sprendimų iš sudėtingos šiandieninės situacijos, dalyvavo neįprastame susitikime. 140 Europos pieno tarybos narių Vatikane susitiko su Popiežiumi bei prašė jo paramos. Pieno gamintojai iš visos Europos – nuo Prancūzijos iki Lietuvos – atkeliavo į Romą, ieškodami palaiminimo sau, savo šeimoms bei vykdomai veiklai. Komentuodamas šį įvykį, Europos pieno tarybos prezidentas Romualdas Šaberis kalbėjo: „Popiežius su pieno gamintojais kalbasi iš širdies. Mūsų gyvenimuose vyrauja tokios vertybės, kaip nuolankumas, tvarumas ir pagarba tam, ką gauname iš gamtos. Popiežiaus Pranciškaus palaiminimas mums labai daug reiškia, jis sustiprina mus siekiant savo tikslų“. Gruodį, atverdamas Šv. Petro bazilikos Šventuosius vartus, kurie buvo užrakinti 15 metų, Popiežius Pranciškus kalbėjo: „Atverkite man teisingumo vartus“. Pieno gamintojai taip pat ieško teisingumo. Tai pirmoji ir silpniausia grandis pieno gamybos grandinėje, turinti teisę kovoti už savo išlikimą, tokį ilgą laiką besitęsiant ypač žemų pieno supirkimo kainų periodui. Dėl politiškai sukelto produkcijos perviršio visoje Europoje pieno kainos krito 30-40 proc. ir šiuo metu siekia vos 25 centus už litrą, (Lietuvoje tik 17,5 centų už litrą bazinių rodiklių), kai tuo tarpu gamybos kaštai viršija 40 centų. Kita vertus, prekybininkai ir perdirbėjai generuoja pelnus. Europos pieno gamintojai šiuo metu yra ypač sudėtingoje situacijoje. Politikai ignoruoja sudėtingą situaciją sektoriuje, tačiau jie privalo skubiai įgyvendinti Europos pieno tarybos siūlomą rinkos reguliavimo programą. Tik tokiu atveju pieno gamintojai galės pragyventi iš savo veiklos. Popiežius keletą kartų pareiškė, kad dabartinė ekonominė sistema yra nesąžininga, griežtai kritikuodamas neoliberalizmą. ES politika, sukoncentruota į produkcijos perviršius ir eksportą, naikina Europos ir besivystančių šalių pieno ūkius. Europos įmonės siekia įeiti į besivystančių šalių pieno rinkas bei galiausiai sunaikinti vietinę pieno gamybą. Tai veda link skurdo, o ši tema itin artima Popiežiui. Lietuvos pieno gamintojų asociacija nuo 2015 m. balandžio mėnesio yra pilnateisė Europos pieno tarybos narė. Nerasdama užtarimo valdžios institucijose pritarė sprendimui susitikti su Popiežiumi ir prašyti jo užtarimo. Pasak J.Vilionio Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininko „....“.

Pagal EMB parengė LPGA