Europos pieno tarybos generalinė asamblėja | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Europos pieno tarybos generalinė asamblėja

Lapkričio 22 ir 23 d. Ispanijoje, Kantabrijos regione vyko Europos pieno tarybos generalinė asamblėja. Asamblėjos dalyvius atvyko pasveiktini regiono prezidentas Miguel Ángel Revilla. Kuris pasidžiaugė regione vystoma pieno gamyba, Kantabrijos regionas turintis tik 0,5 mln. gyventojų gamina apie 6 proc. viso Ispanijoje pagaminamo pieno.

Vykusioje Europos pieno tarybos (EMB) generalinėje asamblėjoje šios pieno gamintojus vienijančios organizacijos nariai dar kartą kreipėsi į ES sprendimų priėmėjus, tame tarpe Europos Komisiją, ragindami įteisinti pieno gamybos reguliavimo mechanizmą, kuris, pasirodžius pirmiesiems signalams apie sektoriuje artėjančią krizę, subalansuotų pieno pasiūlą su paklausa. Europos pieno tarybos siūlomos pieno gamybos ribojimo programos pagrindu Europos Komisija jau buvo aktyvavusi laikiną pieno gamybos ribojimo schemą, pagal kurią visiems pieno kiekius ribojusiems ūkiams buvo mokamos kompensacijos – EMB įsitikinimu, būtent ši schema padėjo subalansuoti rinką ir atkurti žaliavinio pieno supirkimo kainas. Tačiau, EMB skaičiavimais, dabartinė pieno kaina dar pilnai nepadengia pieno gamybos savikainos, kuri, nors įvairiose ES šalyse varijuoja, turėtų apimti ir sąžiningą darbo užmokestį ūkyje dirbančiam ūkininkui, jo šeimos nariams.

14 renginyje dalyvavusių šalių atstovai pristatė situaciją pieno rinkose. Daugumoje valstybių 2017 m. pieno supirkimo kainos augo. Pieno gamyba Airijoje, Italijoje, Ispanijoje augo, tuo tarpu Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, kaip ir Lietuvoje, gamyba dėl įvairių priežasčių mažėjo. Pavyzdžiui, Nyderlanduose dėl pernelyg didelio gyvulių tankio valstybė įsipareigojo palaipsniui mažinti galvijų skaičių – kol kas pieno gamintojai mažina veršelių skaičių, juos eksportuodami į kitas ES valstybes, tačiau palaipsniui ši tendencija atsispindi ir mažėjančioje pieno gamyboje.

Renginyje nemažai diskutuota apie žaliavinio pieno kainos struktūrą – visame pasaulyje itin subrangus iš pieno gaunamiems riebalams, ūkininkų nuomone, riebalų brangimas turėtų atsispindėti ir žaliavinio pieno kainodaroje, tačiau taip nėra. Nors visoje ES žaliavinio pieno kaina šiuo metu yra stabili arba auga, EMB atliko žaliavinio pieno kaštų analizes, rodančias, kad kol kas ūkininkams nėra sąžiningai kompensuojama už jų triūsą.

EMB prezidentas Romualdas Šaberis priminė, kad šiuo metu ES intervenciniuose sandėliuose tebėra didžiuliai kiekiai nugriebto pieno miltų. Anot prezidento, jei Europos Komisija neatsakingai išleis šiuos didžiulius kiekius į rinką, tai neabejotinai turės neigiamą įtaką pieno kainoms ir gali sukelti naują krizę. Todėl EMB ragina Europos Komisiją ieškoti alternatyvių šių miltų realizavimo būdų, atsisakant galimybės juos realizuoti tiesioginiam vartojimui bei nustatant logišką kainą, nesukeliančią naujos sumaišties žaliavinio pieno rinkoje. Be to, anot EMB, intervenciniai pirkimai nėra visiškai veiksminga krizių prevencijos priemonė, nes ji ne išsprendžia, o tik laikinai atitolina problemą. Tad, Europos pieno gamintojų teigimu, intervencijai turėtų būti superkami labai riboti pieno miltų kiekiai, o šiai iniciatyvai nesuveikus, būtina imtis alternatyvaus pieno rinkos reguliavimo pagal EMB siūlomą gamybos ribojimo schemą.

Suformulavę generalinės asamblėjos rezoliuciją, kurioje atsispindi aukščiau išdėstyti reikalavimai, EMB nariai išreiškė pasiryžimą protestuoti prieš Europos Komisijos neveiksnumą, jei pastaroji laiku neįsiklausys į pieno gamintojų siūlymus. Anot Europos pieno gamintojų, pasikartojančios ir neprognozuojamos krizės trukdo ilgametei ir tvariai pieno ūkių plėtrai bei atbaido esamus pieno gamintojus iš šio sektoriaus. Pieno sektorius yra svarbi ES ekonomikos bei ekosistemos dalis, tad jo gyvybingumas turėtų būti vienu pagrindinių ES darbotvarkės prioritetų.

Asamblėjoje situaciją pristatė Ispanijos pieno gamintojų organizacijos (OPL), kurie buvo vieni iš asamblėjos organizatorių atstovai. Ispanijoje mažėja pieno gamintojų, tik per šių metų 9 mėn. sumažėjo 590 ūkių. Šiuo metu pieno gamintojų yra per 14700 ūkių, nors pieno gamyba išlieka stabili ir 2017 m. net 1 proc. augo, dėl didėjančio karvių produktyvumo. Vidutinis superkamo pieno riebumas 3,68 proc. Karvių skaičius taip pat mažėja nuo 1,2 mln. karvių buvusių apie 2000 m. dabar likę apie 800 tūkst., vyksta ūkių stambėjimas ir modernėjimas, karvių produktyvumas iš karvės padidėjo nuo 5,5 t iki 8,5 t per metus. Ispanija importuoja daugiau pieno ir pieno produktų, nei eksportuoja. Ispanijos pieno gamintojai susiduria su nemaža problemai tai pieno perpardavinėtojai kurių yra per 300. Ispanijos pieno gamintojų atstovai pristatė jų kovas už teisingesnes pieno supirkimo kainas. Asamblėjos dalyviai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su Ispanijos pieno ūkiais, vieną iš jų ir aplankė.

Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarptautinis atstovavimas finansuojamas LR žemės ūkio ministerijos.