Europos pieno tarybos generalinė asamblėja | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Europos pieno tarybos generalinė asamblėja

Europos ūkininkai demonstruoja solidarumą ir vienbalsiai reikalauja sukurti atsakingą pieno sektoriaus politiką ir efektyvią Bendrosios žemės ūkio politikos struktūrą.

2018 m. lapkričio 20-21 d. Vokietijoje įvykusioje Europos pieno tarybos Generalinėje asamblėjoje 20 EMB narių – pieno gamintojų asociacijų pakartojo savo reikalavimą ES sprendimų priėmėjams sukurti subalansuotą pieno rinką. Iš visos Europos susirinkę pieno gamintojai sutarė, kad tvariam pieno sektoriui būtina efektyvi krizių valdymo priemonė, įtraukta į BŽŪP reformą, taip pat ir kaštus padengiančios kainos bei sąžiningos gamintojų pajamos. Šios priemonės absoliučiai būtinos ir kartų atsinaujinimui sektoriuje užtikrinti.

Niekas neabejoja, kad Europos pieno sektoriui reikalingos veiksmingos priemonės, kovojančios su pasikartojančiomis rinkos krizėmis, klimato anomalijomis bei įvairiais sektorių saistančiais reikalavimais. Todėl būtina išplėsti Bendrąją žemės ūkio politiką, įtraukti į ją būsimų krizių prevencijos priemones ir sukurti lankstų gamybos valdymo instrumentą, prisitaikantį prie rinkos svyravimų. Į BŽŪP būtina įtraukti savanorišką gamybos mažinimo mechanizmą – EMB siūlomą rinkos atsakomybės programą, kuri turi tapti nuolatine priemone. Būtina galiausiai nutraukti nesibaigiantį pieno sektoriaus krizių ciklą ir sukurti tvirtą pamatą pieno rinkai. Ne mažiau svarbu – užtikrinti, kad ūkininkams būtų mokamos kaštus padengiančios kainos, t.y. už darbą ūkininkams būtų sąžiningai atlyginama.

Be kitų klausimų, čia aptartas ir gruodžio mėn. vyksiantis Europos Vadovų Tarybos susitikimas bei jo metu svarstytinas ES biudžeto klausimas 2021-2027 metų laikotarpiui.

Po asamblėjos dalyviai aplankė Vokietijos ūkininko Stefan Lehmann ūkį.