Europos pieno tarybos generalinė asamblėja | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Europos pieno tarybos generalinė asamblėja

Kovo 27-28 d. Briuselyje vyko Europos pieno tarybos generalinė asamblėja, kurioje dalyvavo jos nariai, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos atstovai.

LPGA prezidentas Jonas Vilionis asamblėjos dalyviams pirmiausia padėkojo už palaikymą ir dalyvavimą 2018 m. gruodžio mėn. organizuotoje protesto akcijoje dėl ES Tiesioginių išmokų suvienodinimo.

Asamblėjos metu buvo pristatyta pieno rinkos situacija visose EMB narėse šalyse.

Italijoje, Lombardijos regione superkamo pieno kaina 2019 m. sausio mėn. buvo – 405 Eur/1000 l.

Prancūzijoje 2019 m. sausio mėn. superkamo pieno kaina mokama turint sutartis buvo 330,6 Eur/1000 l (riebumas 3,8%, baltymingumas 3,2%).

Vokietijoje superkamo pieno, kurio riebumas 4,0%, baltymingumas 3,4%, 2019 m. sausio mėn. kaina buvo 33,87 centai už litrą.

Šveicarijoje pieno supirkimo kainos sumažėjo 4,5 cento už litrą, nes perderėjai pradėjo mokėti įmokas į du fondus: „Žaliavų kainų kritimo“ fondą – 3,6 cento; „Reguliavimo“ fondą – 0,9 cento. Prognozuojam, kad pieno supirkimo kaina Šveicarijoje vasario mėn. bus 49 centai už litrą, kovo mėn. – 48, birželio mėn. tikimasi 52 centų už litrą.

Norvegijoje superkamo natūralaus pieno kaina 50,6 centų už litrą ir plius 0,5 cento mokami pieno perdirbėjų priedai.

Nyderlanduose pieno supirkimo kaina stabili, 2019 sausio mėn. buvo 1 centu mažesnė nei 2018 m. gruodžio mėn., vasario mėn. 0,25 cento didesnė už sausio mėn., kovo mėn. tokia kaip ir vasario mėn. – 35,96 centai už litrą (4,41% riebumas, 3,47% baltymingumas). Ganančių karves ganyklose kaina yra 1,5 cento didesnė.

Belgijoje supirkėjai sudaro galimybes pasirašyti pieno supirkimo sutartis 5 metams su fiksuota 32 centų kaina už litrą ir plius 2,76 cento priedu už ganymą, gerą kokybę (standartinis riebumas 4,2%, baltymingumas 3,4%). Belgijoje 2019 m. sausio mėn. dauguma įmonių mokėjo 32 centus už litrą.

Airijoje 2019 m. sausio mėn. kooperatyvai už superkamą pieną mokėjo 32 centus už litrą, tačiau vasario mėn. didžiausi pieno supirkėjai kaną sumažino 0,5 cento. Per 2018 m. Airijoje pieno gamyba išaugo 4,3%, 2019 m. sausio mėn. gamyba paaugo 0,4 % lyginant su 2018 m. sausiu.

Liuksemburge pieno supirkimo kaina 2019 m. vasario mėn. 34,9 centai už litrą (3,7% riebumas ir 3,4 baltymingumas).

Danijoje Arla Foodssutartinį pieną 2019 m. sausio-kovo mėn. moka po 32,6 centus už litrą (4,2 % riebalai, 3,4% baltymai).

Europos pieno tarybos generalinės asamblėjos metu buvo aptarta solidarumo deklaracija. Kurioje teigiam, kad žemės ūkio ir visuomenės ateičiai būtina užtikrinti ekonomiškai ir socialiai tvarią maisto gamybą. Šiame kontekste svarbus vaidmuo tenka kaštus padengiančioms kainoms ir sąžiningam atlygiui ūkininkams, Šios prielaidos būtinos, kad būtų galima užtikrinti minėtą tvarumą. Chroniška perprodukcija, šiandien jau tapusi taisykle, neleidžia ūkininkams gauti kaštus dengiančios kainos, todėl ypatingai kenkia žemės ūkiui, tiek Europoje, tiek už jos ribų. Neigiami perprodukcijos padariniai aiškiai matomi ir ne žemės ūkio sektoriuje, pavyzdžiui, aplinkosaugoje. EMB pateikė tokius siūlymus: Pieno rinkos valdymo sistemos įvedimui, kad gamybą galima būtų reguliuoti pagal situaciją rinkoje, užkertant kelią perprodukcijai, kad gamintojai galėtų gauti kaštus dengiančią kainą. Įtraukti krizių valdymo priemones, tokias, kaip savanoriška gamybos mažinimo programa, arba Rinkos atsakomybės programa (MRP) į ES Bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir nacionalinius kitų Europos šalių teisės aktus, siekiant šių svarbių tikslų. Tokiu būdu vietos gamyba galės būti vystoma visur pasaulyje, tausojant gamtą ir gamtinius išteklius. Be to, tai reiškia, kad gamybos kaštus padengs pieno kaina, todėl subsidijos taps ne tokios reikalingos. Įgyvendinus šias sąlygas, ūkininkai galiausiai galės solidarizuotis su visuomenės pageidavimais.

EMB norėdama atkreipti ES vadovų dėmesį į pieno perprodukcijos kiekį ES šalyse solidarizuojasi su Afrikos šalimis ir balandžio 10 d. rengia protesto akciją priešais EK pastatą Briuselyje. Akcijos tikslas atkreipti dėmesį, kad Europos ir Afrikos pieno gamintojai nori gauti už pieną kaštus padengiančią kainą. Per didelis pieno gaminimas Europoje dempinguojančiomis kainomis paveikia ir Afrikos pieno gamintojus. Jie nori patys turėti galimybę gaminti vietinį pieną.