Europos pieno tarybos generalinė asamblėja | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Europos pieno tarybos generalinė asamblėja

2019 m. lapkričio 14 -15 d. EMB generalinė asamblėja vyko Italijoje, Montikjari regione, kuriame pagaminama didelė dalis viso Italijos žaliavinio pieno.

Italija viena iš nedaugelio ES valstybių, kur šiuo metu ūkininkams mokama pieno gamybos kaštus dengianti supirkimo kaina. Tačiau ūkininkai skundžiasi ypač neigiamu visuomenės požiūriu į juos ir į jų veiklą, aktyvėjančiais radikalių aktyvistų išpuoliais ūkiuose, itin neigiamo žemės ūkio įvaizdžio formavimu žiniasklaidos priemonėse. Būtent šis negatyvus požiūris į ūkininko darbą buvo viena pagrindinių EMB generalinės asamblėjos temų. EMB nariai diskutavo, kaip paskatinti teigiamo pieno gamintojo įvaizdžio kūrimą. Dar viena tema, kuria diskutuota – klimato kaita ir žemės ūkio indėlis, prisidedant prie šio reiškinio mažinimo. EMB generalinės asamblėjos dalyviai pasirašė viešą kreipimąsi, kuriame teigiama, kad ES žemės ūkio, ypač gyvulininkystės, sektorius ženkliai prisideda prie klimato kaitos reiškinio mažinimo. Sektorius yra pasirengęs prisidėti prie šio proceso dar aktyviau, tačiau finansiniai šių priemonių kaštai neturi gulti vien ant sektoriaus pečių.

EMB generalinėje asamblėjoje taip pat diskutuota apie pieno gamybos reguliavimo mechanizmą, kurį, tikimasi, Europos Sąjunga integruos naujojoje Bendrojoje žemės ūkio politikoje. Diskutuota apie krizės indikatorius, kurie praneštų apie sektoriuje artėjančią krizę ir aktyvuotų pieno gamybos ribojimo mechanizmus. Priimtas sprendimas bendradarbiaujant su mokslininkais sukurti tokio indikatoriaus formulę.

Be to, diskutuota apie pieno gamybos savikainą, kuri įvairiose šalyse skiriasi, tačiau šiuo metu beveik visoje ES ūkininkai dirba už žemesnę, nei savikaina pieno kainą.

Lietuvoje pieno gamybos kaštų tyrimas kol kas neatliktas, tačiau matant jo prasmę, su LPGA nariais bus diskutuojama apie poreikį ir galimybę tokį tyrimą atlikti.

Renginio metu LPGA pateikė siūlymą jungti visų ES pieno gamintojų jėgas ir organizuoti bendrą protesto akciją Briuselyje, derinantis prie ES viršūnių darbotvarkės ir svarstomo BŽŪP biudžeto klausimo. Būtina siekti, kad ES nemažintų finansavimo BŽŪP biudžetui ir rastų lėšų naujiems žemės ūkiui keliamiems iššūkiams finansuoti. Nutarta prie šio pasiūlymo grįžti neeilinio EMB pasitarimo metu.