Europos pieno tarybos generalinė asamblėja | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Europos pieno tarybos generalinė asamblėja

Gruodžio 15-16 d. Europos pieno tarybos generalinė asamblėja vyko Briuselyje.

Renginys buvo rinkiminis, išrinkta nauja organizacijos vadovybė: naujas prezidentas (juo tapo Danijos atstovas Kjartan Poulsen), Vokietijos BDM atstovas Elmar Hannenbuvo išrinktas prezidento pavaduotoju. Į valdybą perrinkti buvę valdybos nariai Boris Gondouin iš APLI Prancūzija, Belgijos MIG atstovas Guy Francq, airis Pat McCormack iš ICMSA ir Roberto Cavaliere iš APL Italija. Taip pat bendru narių sutarimu koreguoti organizacijos įstatai, reglamentuojantys EMB vadovybės aktyvumą pieno gamyboje.

Esminiai renginio metu aptarti klausimai, aktualūs Lietuvos pieno gamintojams: Situacija su pieno supirkimo kainomis Europoje dvejopa: viena vertus, visur, išskyrus Prancūziją, pieno supirkimo kaina nėra bloga, kita vertus ūkininkai kovoja su žaibiškai išaugusiais gamybos kaštais. Ypač sudėtinga situacija su ekologišku pienu ir jo produktais – smukus pirkėjų perkamajai galiai, pirkėjai pradėjo taupyti, ir pirmiausiai nusigręžė nuo brangiausių, aukštesnės kokybės produktų. LPGA atstovai, pristatydami situaciją Lietuvoje, akcentavo, kad pieno ūkių skaičius traukiasi, ūkininkai nemato perspektyvų. Dėl nesąžiningos konkurencinės aplinkos ir didesnių, nei kaimyninėse šalyse mokesčių gaminti pieną itin sudėtinga.

 LPGA siūlymu į darbotvarkę įtraukta tema - žaliojo kurso reikalavimų įgyvendinimo kaštai taip pat turi būti įskaičiuoti į pieno gamybos savikainą, bei atitinkamai turi kilti už žaliavinį pieną mokama kaina. Be to, žaliojo kurso tikslų įgyvendinimui skirtos priemonės ūkininkui turi būti finansuojamos iš atskiro, ne BŽŪP biudžeto.

 

LPGA informacija