Įgyvendinti projektai | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Įgyvendinti projektai

Lietuvos pieno gmintojų asocija įgyvnedino projektus pagal Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisykles.

Vykdė du seminarų ciklus temomis: "Ūkinių gyvūnų apskaita ir kontrolė“, bei "Pieno gamintojų kooperacija – tvaraus pieno sektoriaus pamatas“.

Įgyvendinant priemonę "Seminarų ciklas "Ūkinių gyvūnų apskaita ir kontrolė"", Lietuvos pieno gamintojų organizacija surengė 5 seminarus ūkinių gyvūnų laikytojams Vilkaviškyje, Tauragėje, Šilalėje, Biržuose ir Panevėžyje.

Seminarų metu VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir pieno apskaitos departamento specialistai pristatė būtiną ūkinių gyvūnų apskaitą ir kontrolę, reikalingą gyvulininkystės sektoriaus efektyvumo didinimui. Dėl ne laiku pateikiamos informacijos didelė dalis ūkinių gyvūnų laikytojų netenka priklausančių išmokų, ūkininkams tebetrūksta informacijos apie savalaikį gyvūnų apskaitos vykdymą bei savalaikį informacijos teikimą. Galvijų bandų kontrolės didinimas padeda didinti gyvulių produktyvumą ir siekti geresnių gyvulininkystės rezultatų, gerinti gyvulių genofondą. Seminarų metu dalyviams paaiškinti bandomis registruojamų ūkinių gyvūnų apskaitos ypatumai, galvijo paso išdavimo tvarka, priežastys, dėl ko galvijo paso užsakymas negalimas, ūkinių gyvulių registro duomenų taisymas. Ūkininkams pristatytos priklausančios išmokus už ūkinius gyvūnus, bei reikalavimai joms gauti.

Vykusių seminarų metu Lietuvos pieno gamintojų asociacijos atstovai pristatė situaciją Lietuvos, Europos Sąjungos ir pasaulio pieno rinkose. Viso seminaruose dalyvavo 128 dalyviai.

Įgyvendinant projektą "Seminarų ciklas "Pieno gamintojų kooperacija – tvaraus pieno sektoriaus pamatas“ surengti 5 seminarai pieno gamintojams Skuode, Telšiuose, Mažeikiuose, Pagėgių sav., ir Šakiuose.

Šiuo metu Lietuvoje kooperuota vos 30 proc. šalyje pagaminamo pieno. Pieno gamintojų kooperacijos reiškinys vyksta vangiai, dėl istorinių sąsajų bei oligopolinės pieno perdirbimo sistemos pieno gamintojai nenoriai kooperuojasi. Kitų ES valstybių, ypač senbuvių – Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų – patirtis rodo, kad kooperuoti pieno gamintojai ne tik pasiekia ženkliai geresnės pieno supirkimo kainos, turėdami didesnes derybines galias, bet ir įsigyja perdirbimą bei užsiima savos produkcijos prekyba, tokiu būdu apjungdami visas pieno grandinės grandis nuo žaliavinio pieno gamybos iki galutinio vartotojo. Tai pasiteisinanti, ūkininkui pridėtinę vertę kurianti struktūra, tačiau Lietuvoje kooperacijos lygis vis dar tebėra nepakankamas. Šių seminarų tikslas – didinti pieno gamintojų įsitraukimą į kooperatyvų veiklą.

Vykusių seminarų metu Lietuvos pieno gamintojų atstovai pristatė situaciją Lietuvos, Europos Sąjungos ir pasaulio pieno rinkose. Analizuota, jog didesniais superkamo pieno kainas gauna tų šalių pieno gamintojai, kur yra išvystyta kooperacija. Pasaulinė pieno rinka patiria superkamo pieno kainų svyravimus, kuriuos lengviau pergyvena kooperuoti ūkininkai. Seminarų metu ŽŪK „PienasLT“ atstovai pristatė pieno rinkos iššūkius, rizikas ir kooperacijos naudą. Europoje didžiausios pieno perdirbimo įmonės – kooperatyvai, ir didžiausi jų – tarptautiniai.

Pranešėjai pasidalijo kooperatyvo gerąja patirtimi, iššūkiais, su kuriais susidurta, ir priemonėmis, kaip juos bandoma įveikti. Pasidalyta ir kooperacijos vertikalios integracijos privalumais, nuo pieno supirkimo jo transportavimo, perdirbimo iki galutinio produkto pardavimo. Vertikaliai integruoti dariniai leidžia nuosaikiau pergyventi krizes. Lietuvoje tiek pakilimo, tiek nuosmukio periode didžioji dalis pelno lieka pas perdirbėjus.

Vykusiose diskusijoje buvo pateikta nemažai atsakymų ir išdiskutuota, kaip būtų galima efektyviau vystyti pieno ūkius. Viso seminaruose dalyvavo 91 dalyvis.

Projektus remina – LR žemės ūkio ministerija