Jonavos rajone nuskardėjo Lietuvos pieno gamintojų vasaros renginys – konferencija | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Jonavos rajone nuskardėjo Lietuvos pieno gamintojų vasaros renginys – konferencija

Ar Lietuvos pieno sektoriuje galima tikėtis situacijos gerėjimo? Kokios tendencijos tikėtinos ES ir pasaulinėse pieno rinkose? Ką galėtų daryti patys pieno gamintojai, kad užsitikrintų stabilią ir tvarią ateitį? Kokios ES ir nacionalinės paramos galima tikėtis ateityje?

Atsakymų į šiuos ir kitus pieno sektoriui svarbius klausimus ieškota Jonavos rajone, Skrebinų kaime vykusiame Lietuvos pieno gamintojų asociacijos organizuotame renginyje – konferencijoje „Lietuvos pienininkystės ateitis – ekonominio ūkių gyvybingumo didinimas“. Gausiai susirinkę renginio dalyviai – pieno gamintojai iš visų Lietuvos regionų, valdžios institucijų atstovai, bei renginio svečias Europos pieno tarybos valdybos narys Roberto Cavaliere ieškojo atsakymų, kaip užtikrinti pieno sektoriaus ateitį Lietuvoje. Renginio organizatorius Lietuvos pieno gamintojų asociacijos Tarybos pirmininkas Jonas Vilionis akcentavo, jog Lietuvos pieno gamintojų sėkmės ir ūkių konkurencingumo paslaptis glūdi pieno gamintojų gebėjime bendradarbiauti, dirbti kartu, siekiant efektyvinti darbą ūkiuose bei didinti pieno gamintojų derybines galias. Kaip sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdį, J. Vilionis pateikė Europos pieno tarybą – organizaciją, vienijančią Europos pieno gamintojus, kuriai priklauso ir LPGA. Kryptingai dirbdami, Europos pieno tarybos nariai prisidėjo prie pieno krizės suvaldymo Europos Sąjungoje bei inicijavo rinkos reguliavimo mechanizmo sukūrimą, kurio dėka pavyko suvaldyti istorinę ES pieno gamintojus ištikusią krizę. Renginyje viešėjęs Europos pieno tarybos atstovas Roberto Cavaliere plačiau pristatė šios pieno gamintojų organizacijos veiklą, „Sąžiningo pieno“ (Fair Milk) koncepciją ir sėkmės istoriją bei vartotojų sąmoningumo ugdymo programą, kurios dėka atkreipiamas ES vartotojų dėmesys į nesąžiningai žemą užmokestį už sunkų ūkininko triūsą.

Renginyje viešėję LR žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas – pieno gamintojai, buvę LPGA nariai, puikiai suvokiantys pieno gamintojų problemas, akcentavo galimybes, atsivėrusias tapus valdžios institucijų vadovais. Renginio svečias – Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys Bronis Ropė pristatė renginio dalyviams sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdį. Dar 2015-aisiais savo vardu B. Ropė pateikė Europos Parlamentui virš 4000 Lietuvos piliečių pasirašytą peticiją dėl krizinės situacijos pieno sektoriuje, raginančią ieškoti finansinės paramos instrumentų ir skubiai pradėti reguliuoti pieno rinką. B. Ropė akcentavo, kad savo susitelkimu bendrai pavyko iškovoti ne tik kelių finansinės paramos paketų, bet ir įtakoti ES teisėkūrą, nes remiantis peticijoje išdėstytu siūlymu, Europos Komisija vykdė laikino pieno rinkos reguliavimo programą, padėjusią stabilizuoti situaciją. Nacionalinės mokėjimo agentūros Kauno paramos administravimo skyriaus vedėja Laima Smolskienė smulkiai išdėstė pieno gamintojams galimos paramos schemas, o ŽŪK „Pienas LT“ pirmininkas Naglis Narauskas pristatė sėkmingos ūkininkų kooperacijos pavyzdį, kviesdamas dar nesuskubusius pieno gamintojus jungtis prie šio sėkmingai startavusio kooperatyvo veiklos. UAB „Marijampolės pieno konservai“ l.e.p. generalinis direktorius Rimas Varkulevičius akcentavo pieno produktų eksporto svarbą. Eksportas ir jo plėtra yra vienas svarbiausių įmonės prioritetų. Pagrindinių gaminamų produktų (pieno miltelių, pieno konservų, sviesto) ilgi saugojimo terminai leidžia juos transportuoti į bet kurią pasaulio šalį, todėl apie 90% produkcijos parduodama už Lietuvos ribų.

 

LPGA Tarybos pirmininkas Jonas Vilionis džiaugėsi asociacijos plėtra. „Tik apjungę visos Lietuvos pieną, pasieksime, kad su mumis visur būtų elgiamasi sąžiningai bei įrodysime, kokią didžiulę vertę Lietuvai duoda pieno sektorius“, akcentavo J. Vilionis. LPGA vadovas linkėjo šventės dalyviams sėkmės, energijos ir  finansinio ūkių stabilumo.

Konferencijos rėmėja – LRžemės ūkio ministerija 

 

 

Daugiau nuotraukų