Lietuvos pieno gamintojai: išaugusios sviesto kainos neišsprendė sektoriaus problemų | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Lietuvos pieno gamintojai: išaugusios sviesto kainos neišsprendė sektoriaus problemų

Parduotuvėse pastebimai išaugus sviesto ir kitų pieno produktų kainoms, pieno sektoriuje įsisenėjusios problemos tebelieka neišspręstos. Pieno gamintojų skaičiavimais, pieno supirkimo kainos, nors ir pakilusios iš krizinio lygio, vis dar nepadengia gamybos savikainos. Todėl ketvirtadienį spalio 26 d. protestuodama Briuselyje priešais Europos Komisijos pastatą, Europos pieno taryba, kuriai priklauso ir Lietuvos pieno gamintojų asociacija, reikalauja Europos Komisijos įtraukti į sekančio finansinio laikotarpio Bendrąją žemės ūkio politiką pieno rinkos krizių valdymo instrumentą. Anot Europos pieno tarybos, būtent jų suformuluota Rinkos atsakomybės programa (Market Responsibility Programme), paremta savanoriško kompensuojamo laikino gamybos mažinimo principu, padėjo suvaldyti pieno sektoriuje įsisiūbavusią krizę, Europos Komisijai aktyvavus laikinąsias gamybos mažinimo priemones, kompensuojant savanoriškoje programoje sutikusiems dalyvauti ūkininkams už kiekvieną nepagaminto pieno litrą.

Protestuoti bei susitiki su ES Komisaro Filo Hogano bei Europos Komisijos pirmininko Žano Klodo Junkerio kabinetų atstovais vyksta ir Lietuvos pieno gamintojų asociacijos atstovai.

Komentuodamas Briuselyje vyksiančią protesto akciją, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos Tarybos pirmininkas Jonas Vilionis akcentavo, kad parduotuvėse šoktelėjusios sviesto kainos toli gražu neišsprendė sektoriaus problemų ir ilgalaikėje perspektyvoje gali pasireikšti dar viena krize. Europos Sąjungai panaikinus dešimtmečiais galiojusį pieno gamybos kvotų režimą bei liberalizavus pieno rinką, staiga susidaręs žaliavinio pieno perteklius jau sukėlė neregėto masto krizę, kurios padarinius ūkininkai tebejaučia iki šiol. Akivaizdu, kad neįvedus efektyvaus gamybos valdymo instrumento, ateityje analogiškos krizės gali pasikartoti. Todėl pradedant diskusijas dėl ateinančio laikotarpio Bendrosios žemės ūkio reformos, svarbu pasinaudoti efektyvia ir pasiteisinusia praktika bei ją integruoti į ateities BŽŪP.