Lietuvos pieno gamintojų asociacijos ir Seimo Kaimo reikalų komiteto jungtinis posėdis | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Lietuvos pieno gamintojų asociacijos ir Seimo Kaimo reikalų komiteto jungtinis posėdis

Spalio 5 d. ŽŪK „Pienas LT“ patalpose, Kauno r. vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos ir LR Seimo Kaimo reikalų komiteto jungtinis posėdis. Posėdžio pirmoje dalyje dalyvavęs LR Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas pristatė situaciją žemės ūkyje bei aktualiausius pastarojo laikotarpio klausimus. B. Markauskas pastebėjo, kad pieno sektorius ūkininkams darosi nepatrauklus. Smulkių ūkių mažėja, stambūs ūkininkai stambėja. Ministras pažymėjo, kad pieno gamintojai nesijungia į kooperatyvus. Ši veikla pasirinkta prioritetine, visose paramos priemonėse jai suteikiami papildomi balai ir numatomi prioritetai, skatinant ūkininkus aktyviau jungtis į kooperatyvus.

Asociacijos tarybos pirmininkas Jonas Vilionis pristatė susitikimo su LR finansų ministru metu pasiektus rezultatus dėl žadamo mokesčių didinimo ūkininkams. Kitu klausimu pakartotinai diskutuota dėl Pieno supirkimo taisyklių pakeitimo, kuriuo numatoma keisti bakterijų ir somatinių ląstelių skaičiavimo žaliaviniame piene metodiką.

VĮ „Pieno tyrimai“ direktorė dr. Laima Urbšienė konstatavo, kad vienkartinis bakterijų ir somatinių ląstelių išaugimas pieno tyrimuose geometrinio vidurkio nepakeičia, bet pakartotinis reikštų ilgalaikes nuoskaitas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai teigė, kad panaikinti bakterijų ir somatinių ląstelių skaičiavimo ribas būtina, įgyvendinant Europos Komisijos ekspertų reikalavimus. Ši metodika pagal paskutinį pakeitimą turi įsigalioti nuo 2018 m. sausio 1 d. Asociacijos taryba nutarė kreiptis į Pieno tarybą ir dar kartą ši klausimą išdiskutuoti, kad minėta tvarka įsigaliotų tik nuo 2019 m. sausio 1d., suteikiant pieno gamintojams galimybę prisitaikyti.

Posėdyje buvo pristatyta iniciatyva parengti tipinius melžiamų karvių fermų projektus, siekiant palengvinti ūkių plėtrą. Šį klausimą pristatė LPGA tarybos narys Arūnas Kudrevičius. Posėdžio metu svarstyti kiti klausimai, tokie, kaip galimybė ūkiuose įdarbinti Ukrainos piliečius, organizuojami Asociacijos ir Europos pieno tarybos renginiai, kurių artimiausias vyks spalio 26 d. Briuselyje – Europos pieno taryba organizuoja protestą, siekdama paraginti Europos Komisiją į ateinančio periodo Bendrosios žemės ūkio politikos priemones įtrukti rinkos reguliavimo priemones. Taip pat nutarta Lietuvos pieno gamintojų asociacijos narių suvažiavimą rengti gruodžio 8 d.

Antroje posėdžio dalyje dalyvavo LR Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos primininkas Aušrys Macijauskas pristatė ūkininkų nuogąstavimus dėl žadamų didinti mokesčių, taip pat dėl pradedamo formuoti 2018 m. biudžeto. Renginio svečias priminė, kad Lietuvos Kaimo plėtros priemonių kofinansavimui valstybė teprisideda vos 15 proc. kai 2007 - 2013 m. laikotarpyje nacionalinis prisidėjimas siekė 25 proc. A. Macijauskas paminėjo tragišką padėtį melioracijos įrenginių būklėje. Dėl blogėjančių meteorologinių sąlygų kasmet ūkininkams nuostoliai tik didės, o melioracijos būklė tik blogėja. „Gal tikslingiau investuoti į melioraciją, o ne į nuostolių kompensaciją“ - retoriškai klausė A.Macijauskas. Šie klausimai sukėlė audringas diskusijas su Seimo nariais.

Jonas Vilionis pristatė situaciją pieno rinkose: Lietuvoje karvių skaičius mažėja, pieno gamyba taip pat mažėja. Jau dabar apie 1500 tonų pieno per dieną yra atvežama į Lietuvą, jei ir toliau situacija tęsis, tapsime pieno importuotojais. „Kiaulieną atsivežame, daržoves, vaisius atsivežame, jei dar ir pieną teks atsivežti?“ - klausė J.Vilionis. Išsamiau situaciją pieno rinkose ir žemė ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ veiklą ir ateitį pristatė ŽŪK „Pienas LT“ valdybos pirmininkas Naglis Narauskas. Prieš ir po posėdžio organizuotos apžvalginės ekskursijos po ŽŪK „Pienas LT“ pieno perdirbimo gamyklą.

Daugiau nuotraukų >>