Lietuvos pieno gamintojų asociacijos narių visuotinis susirinkimas | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Lietuvos pieno gamintojų asociacijos narių visuotinis susirinkimas

Gegužės 23 d. pakartotinai susirinkę Lietuvos pieno gamintojų asociacijos nariai priėmė naują asociacijos įstatų redakciją, bei išsirinko valdžią.

Susirinkime dalyvavo 105 Asociacijos nariai bei 40 svečių. Susirinkimo pradžioje Žemės ūkio ministerijos vyriausiasis specialistas Edvardas Makšeckas pristatė kuriamo Žemės ūkio rizikų valdymo fondo matmenis. Klausimas sukėlė nemažai diskusijų, kad reikia supažindinti visus pieno gamintojus, skleidžiant informaciją rajonų pieno gamintojams. Pasigirdo siūlymų net neįsigilinus į fondo esmę iš karto balsuoti ir atmesti fondo kūrimo idėją, tačiau galiausiai nutarta toliau gilintis į fondo kūrimą.

Susirinkime dalyvavo ŽŪM Maisto pramonės skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Savickienė, kuriai iš salės klausimų nebuvo.

Susirinkime kalbėjęs Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktorius Egidijus Simonis pristatė jo atstovaujamų įmonių situaciją, bei pažymėjo, kad pasaulinėse pieno rinkose matomas produktų kainų stabilizavimasis. Atstovas tradiciškai sulaukė kritikos dėl pieno supirkimo kainų skirtumo tarp smulkiųjų ir stambiųjų pieno gamintojų. E.Simonis kritikos strėles siūlė nukreipti į pieno supirkimo tarpininkus, kurie iki 30 proc. pieno parduoda perdirbėjams.

Po svečių pasisakymų pereita prie visuotinio narių susirinkimo procedūrinių klausimų. LPGA Tarybos pirmininkas pristatė paskutinių metų veiklos ataskaitą. Ataskaitoje akcentavo bendrą visų pieno gamintojų nuveiktą darbą. Tai krizės metu darytas spaudimas tiek Lietuvos, tiek ES valdžiai, kurio dėka pieno gamintojams išmokėtos didelės kompensacijos.

Baigdamas kalbą Jonas Vilionis kreipėsi į susirinkimo dalyvius“ „Baigdamas, norėčiau akcentuoti, kad mūsų stiprybė glūdi mūsų vienybėje. Kol esame vieningi, tol mūsų darbai sklandžiai juda pirmyn, mums pavyksta sėkmingai ginti savo interesus tiek čia Lietuvoje, tiek Briuselyje. Esant šiandieniniam neapibrėžtumui pasaulinėse pieno rinkose bei drastiškai mažėjant melžiamų karvių skaičiui Lietuvoje, kaip niekad svarbu, kad išliktume vieningi kaip vienas kumštis, ir tęstume tai, ką dirbame jau ketvirtį amžiaus. Nesinori, kad iš šios salės išsiskirstytume susiskaidę į didelius ar mažus, parduodančius kibirą ar toną pieno. Visų mūsų pienas baltas ir pagamintas įdedant daugybę triūso. Visi turime vieną tikslą – dirbti taip, kad atėjus laikui, savo ūkį su pasididžiavimu galėtume perduoti savo vaikams. Todėl baigdamas noriu palinkėti mums visiems vienybės, susitelkimo ir pagarbos dirbančiam šalia ir taip pat sunkiai. Esu dėkingas Jums už man patikėtą Asociacijos vairą ir tikiuosi, kad Jūsų lūkesčius pavyko pateisinti.“

Ataskaita buvo patvirtinta vienbalsiai. Taip pat buvo patvirtinta finansinė asociacijos ataskaita už 2016 m. ir 2017 m.

Pristatyta nauja Asociacijos įstatų redakcija daug klausimų nesukėlė, su ja visi Asociacijos nariai buvo susipažinę elektroniniu paštu. Buvo diskutuota tik dėl vieno įstatų punkto: ar renkant valdymo organus privalomas tik slaptas balsavimas, ar suvažiavimas galėtų apsispręsti, kokį rinkimų būdą pasirinkti. Pritarta pastarajam variantui.

Po diskusijų priimtas sprendimas Asociacijos tarybos narius rinkti slapto balsavimo būdu. Į Asociacijos tarybos narius pasiūlyti 24 kandidatai, iš kurių kiekvienas susirinkimo dalyvis balsavimo biuletenyje turėjo pasirinkti 18. Suskaičiavus balsus, į Asociacijos tarybą 4 metų kadencijai išrinkti:

Albinas Šneideris, Vilkaviškio r.; Vytautas Stankevičius, Biržų r.; Egidijus Gečas, Šilalės r.; Jonas Vilionis, Prienų r.; Alvydas Miliūnas, Šakių r.; Danutė Adamonienė, Kupiškio r.; Arūnas Kudrevičius, Utenos r.; Petras Puskunigis, Šakių r.; Andrejus Štombergas, Jonavos r.; Albinas Jusas, Kaišiadorių r.; Albertas Brazas, Kelmės r.; Egidijus Šileika, Radviliškio r.; Juratė Dovydėnienė, Kooperatyvas „Pieno puta“, Kupiškio r.; Nijolė Barkauskienė, Anykščių r.; Jonas Kuzminskas, Kooperatyvas „Pieno gėlė“, Plungės r.; Tomas Raudonius, Šilalės r.; Arūnas Grubliauskis, Šiaulių r.; Naglis Narauskas, Lazdijų r.

Į Asociacijos prezidentus pasiūlyti du kandidatai: Vilkaviškio r. pieno gamintojas Albinas Šneideris ir Jonas Vilionis. A.Šneideriui atsisakius kandidatuoti į Asociacijos prezidentus, Asociacijos prezidentu 4 metų kadencijai išrinktas Jonas Vilionis.