Lietuvos pieno gamintojų asociacijos Tarybos posėdis | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Lietuvos pieno gamintojų asociacijos Tarybos posėdis

Rugpjūčio 8 d. įvyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo gausus būrys svečių: Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjas Mantas Staškevičius, Valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ direktorė dr. Laima Urbšienė, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir pieno apskaitos departamento direktorė Daiva Beinorienė, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Pieno apskaitos skyriaus vedėja Julija Šataitė, Lietuvos ūkinkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas, Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis, pieno gamintojų kooperatyvų ir žemės ūkio bendrovių vadovai. Posėdžio metu Tarybos pirmininkas Jonas Vilionis pristatė situaciją Lietuvos ir ES pieno rinkose. Šiemet situacija rinkoje yra geresnė, lyginant su praėjusiais metais. Tačiau gausu ir nerimą keliančių signalų, paskutiniai pieno produktų aukcionai yra neigiami. Nėra galutinio aiškumo ir dėl ES intervencijoje sukauptų didelių pieno miltų kiekių. Pagal natūralaus pieno supirkimo kainą Lietuva jau keletą mėnesių yra ES paskutinėje vietoje. Per pirmąjį 2017 metų pusmetį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2016 m., Lietuvoje supirkta 2,1%, arba 13,9 tūkst. t žaliavinio pieno mažiau. Tuo tarpu pieno žaliavos importas į Lietuvą auga. Lenkijos pieno supirkėjai ieško pieno Lietuvoje. Tai leidžia manyti, jog Lietuvos pieno perdirbimo įmonėms gali pritrūkti žaliavos.

LPGA Tarybos pirmininkas taip pat akcentavo būtinybę diskutuoti ir dėl ilgalaikės pieno sektoriaus strategijos.

Posėdyje dalyvavęs Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas pasidžiaugė, kad gautas Vyriausybės pritarimas papildomoms nacionalinėms išmokoms, kurioms skirta 33,9 mln. eurų. Tikimasi, kad už pieną bus pradėta mokėti nuo rugsėjo 1 d. ar net anksčiau, už bulius ir karves žindenes žadama mokėti po Naujųjų metų. Nors per 2008-2017 m. laikotarpį pereinamojo laikotarpio nacionalinė išmoka mažėja, parama pieno sektoriui didėja, didėja ir ES išmoka už pienines karves. Šiemet išmokų vokas sudarys 26,7 mln. eurų. Papildomos tiesioginės nacionalinės išmokos už pieną sieks 15,2 Eur/t, o ES susietoji parama už pieninę karvę - 96 Eur. Ministras B. Markauskas pristatė situaciją dėl mokesčių sistemos pertvarkos, kuri palies ir ūkininkus.

Ministras pripažino, kad derybos su Vyriausybe buvo sunkios, tačiau kompromisų pasiekta daug. Pagrindinis jų - sutarta, kad iš 136 tūkst. ūkininkų, kuriems pagal pirminį pasiūlymą būtų tekę skaičiuoti bent jau gyventojų pajamų mokestį, šiuos mokesčius privalės skaičiuoti ir mokės tik PVM mokėtojai - tokių Lietuvoje yra 38 tūkst. ūkininkų. Taip pat suderėtas vienerių metų pereinamasis laikotarpis: 2018 m. iki 10 tūkst. eurų pelno gavę ūkininkai turės mokėti 5 proc., nuo 10 iki 30 tūkst. - progresine tvarka iki 10 proc., virš 30 tūkst. eurų pelno uždirbę - 10 proc. mokestį. Sutarta dėl dalies papildomų išlaidų, kurias bus galima įtraukti į savo finansinę ataskaitą. Taigi, tarp šių išlaidų bus ir žemės įsigijimas, dėl ko ūkininkai ne kartą kėlė klausimą, bei išlaidos melioracijai.

Ministras tikino, kad tiems, kurie sunaudoja nuo 10 iki 100 kubinių metrų vandens per parą, vandens mokesčio nebus - taip sutarta su Aplinkos ministerija. Dėl mokesčio už šiukšles siūloma, kad savivaldybės gamybiniams pastatams šį mokestį turėtų skaičiuoti, priklausomai nuo išvežamo šiukšlių kiekio.

Taip pat B. Markauskas patikino, kad pereinamojo laikotarpio nacionalinė išmoka už bulius ir karves žindenes bus mokama tik teims ūkininkams, kurie šiuo metu laiko gyvulius.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas Mantas Staškevičius kartu su VĮ „Pieno tyrimai“ direktore Dr. Laima Urbšiene pristatė klausimą dėl pieno kokybės rodiklių (BBS ir SLS) vertinimui taikomų viršutinių ribų nustatymo. M.Staškevičius akcentavo, kad koreguoti pieno kokybės rodiklių nustatymo kriterijus būtina, remiantis Europos Komisijos atlikto audito išvada, nurodančia taisyti pieno supirkimo taisykles, kaip to reikalauja EK Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo IX skirsnio III skyriuje nustatyti reikalavimai. 2017 m. iš atliktų tyrimų SLS viršutinę vertę viršijo 6,3 % tyrimų, BBS – 10,2%. L.Urbšienė paaiškino, kad jau dabar „Pieno tyrimų“ informacinėje sistemoje ūkininkams galima pasitikrinti realų somatinių ląstelių ir bendrą bakterijų skaičių. Po ilgų diskusijų ir ūkininkų pasiūlymų, LPGA Tarybos nariai nutarė kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, kad būtų pratęstas pieno supirkimo taisyklių pakeitimo terminas.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro departamento direktorė Daiva Beinorienė pateikė statistinę informaciją apie atsietąsias papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už bulius bei karves žindenes ir telyčias.

Posėdžio pradžioje Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas pasveikino asociacijos Tarybos pirmininką Joną Vilionį jubiliejaus proga ir apdovanojo LR žemės ūkio ministerijos garbės ženklu, bei perdavė sveikinimą nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Ramūno Karbauskio. Garbingą jubiliejų švenčiantį Joną Vilionį sveikino Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis, kiti svečiai.

Susiję straipsniai:

Pieno gamintojai dėl mokesčių prie sienos rėmė ministrą

Pakilusi pieno supirkimo kaina sektoriui kylančių grėsmių nesumažino

LPGA TARYBOS POSĖDIS

ŽŪR SVEIKINIMAS JONUI VILIONIUI

Daugiau nuotraukų...