Pradėta nagrinėti Lietuvos žemės ūkio tarybos inicijuota peticija „Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų!" | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Pradėta nagrinėti Lietuvos žemės ūkio tarybos inicijuota peticija „Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų!"

Lietuvos žemės ūkio tarybos (Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija, Lietuvos pieno gamintojų asociacija, toliau - Taryba) inicijuota peticija dėl nevienodų išmokų pagal ES Bendrą žemės ūkio politiką Lietuvoje pradėta nagrinėti. Europos Parlamento Peticijų komiteto paprašyta Europos Komisija pateikė informaciją dėl Peticijoje iškeltų reikalavimų.

Komisija išdėstė savo argumentus, apimančius Stojimo Akto, išmokų konvergencijos (artėjimo prie vidurkio) 2014-2020 m. laikotarpiu ir pasiūlymų dėl BŽŪP po 2020 m. nuostatas.

Pagal peticijų nagrinėjimo procedūrą Lietuvos žemės ūkio taryba ruošia pastabas į Komisijos pateiktus atsakymus, kuriuos pateiks Europos Parlamento Peticijų komitetui. Prasideda sunki ir sudėtinga argumentų kova dėl teisingų išmokų Lietuvos žemdirbiams.

Primename, jog Peticija, pasirašyta 52 359 Lietuvos piliečių, š. m. vasario mėn. Visuotiniame žemdirbių suvažiavime įteikta Europos Parlamento nariui B. Ropei. Jis pavasarį, Lietuvos žemės ūkio tarybos vardu, lydimas Tarybos nario Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininko Jono Vilionio, įteikė ją Europos Parlamento Peticijų komitetui. Peticijoje reikalaujama teisingų tiesioginių išmokų Lietuvos žemdirbiams, kuriems keliami tie patys, griežčiausi pasaulyje ES aplinkosauginiai, maisto saugos, gyvūnų gerovės standartai, klimato kaitos švelninimo reikalavimai. „Už tą patį darbą toje pačioje vietoje visiems turi būti mokama tiek pat“, - peticijoje cituojamas Europos Komisijos pirmininko J.C Junkerio „Pranešimas apie Sąjungos padėtį 2017 m.".

Š.m. birželio 18 d. peticija pripažinta priimtina.

Lietuvos žemės ūkio tarybos informacija