Seminaras Tauragėje | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Seminaras Tauragėje

2017 m. gegužės 18 d. Tauragėje surengtas seminaras „Ūkinių gyvūnų apskaita ir kontrolė“. Seminaro metu buvo pristatyta situacija Lietuvos ir pasaulio pieno rinkose. Papasakota apie pieno gamintojų kooperavimosi galimybes. Taip pat paaiškintos gyvulių ženklinimo aktualijos, pasidalinta informacija, kokia parama teikiama už ūkinius gyvūnus, jų draudimo galimybės. Prisistatyta Gyvulių veislininkystės informacinė sistema (GYVIS) ir jos teikiama nauda. Susirinkusieji diskutavo aktualiais pieno gamintojams ir gyvulių laikytojams klausimais. Tai jau antrasis seminaras pagal iš dalies LR žemės ūkio ministerijos žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansuojamą projektą.