Vizitas į ES pieno miltų saugyklą | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Vizitas į ES pieno miltų saugyklą

Ko realiai gali, ir ko negali pasiekti ES intervencija?

(Herstal/Briuselis, 2018-01-24): Šiuo metu ES intervenciniuose sandėliuose saugoma didžiuliai pieno miltų kiekiai – 380 000 tonų. Norėdami susidaryti bendrą vaizdą, kaip atrodo vos keletas tonų, ES politikos formuotojai ir EMB valdybos nariai apsilankė Belgijos pieno miltų sandėlyje Vincent Logistics. Pieno miltai čia sandėliuojami maišuose, kurių bendras kiekis siekia 12 600 tonų.

Europos pieno tarybos prezidentas Romualdas Šaberis nenori demonizuoti pačios intervencijos koncepcijos. “Intervencija tikrai naudinga ir padeda surinkti sezoninį produkcijos perteklių bei jį perskirstyti. Gamybos piko metu logiška sandėliuoti lieso pieno miltelius ir parduoti juos vėliau, palankesnėmis rinkos sąlygomis ir išaugus paklausai”. Tačiau intervencija nėra pilnavertis krizių valdymo instrumentas, galintis užtikrinti chroniškai nestabilios rinkos stabilumą, teigia Europos pieno tarybos prezidentas. Perpildyti pieno miltų sandėliai aiškiai rodo, kad ilgalaikiam krizių valdymui intervencija nėra tinkama priemonė. Šie pieno miltai taip pat trukdo ilgalaikiam rinkos atsigavimui.

Europos pieno taryba ragina sumažinti šiuo metu galiojantį intervencinį 109 000 tonų kiekį per metus, bei atitinkamai padidinti intervencinę kainą. EMB valdybos narys belgas Erwin Schöpges teigia: “Intervencijoje esančius pieno miltus būtina parduoti už stabilią kainą, t.y. negalima prekiauti pieno miltais už dempinguojančią kainą”. Be to, būtų racionalu realizuoti šiuo metu sandėliuose esančius pieno miltus alternatyviais būdais, neiškreipiant rinkos.

EMB siūlo krizių valdymo instrumentą, kuris būtų BŽŪP dalis ir padėtų spręsti įsisenėjusių rinkos nestabilumų problemą. Ši priemonė turėtų stebėti rinką ir reaguoti į krizių riziką, susijusią su esamomis gamybos sąlygomis – tokiu būdu būtų aktyvuojamos tokios priemonės, kaip savanoriškas gamybos mažinimas.

Kaip ES Komisaras Hoganas teigia savo rekomendacijose dėl naujosios BŽŪP “Žemės ūkio ir maisto ateitis”, žemės ūkio sektoriui reikalingas tvirtas pagrindas, padėsiantis padėti kovoti su rizikomis ir krizėmis. Tam būtini efektyvūs ir tinkami instrumentai. Žvelgdami į vien Valonijos sandėlyje esančius 12600 tonų pieno miltų, akivaizdžiai matome dabartinės Bendrosios žemės ūkio politikos trūkumus.

Europos pieno tarybos informacija