Vykdomas projektas | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Vykdomas projektas

Lietuvos pieno gamintojų asociacija įgyvendina projektą pagal žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisykles, seminarų ciklą „Ūkinių gyvūnų apskaita ir kontrolė, pieno kokybė ūkiuose“.

Priemone siekiama didinti gyvulininkų informuotumą apie ūkinių gyvūnų apskaitą, registravimą, veislininkystės svarbą ir potencialą. Be to, siekiama didinti pieno gamintojų suvokimą apie pieno kokybės rodiklius ir jų įtaką ekonominiams ūkio rodikliams.

Šiam tikslui pasiekti, pakviesti pranešėjais VĮ „ŽŪIKVC“ Gyvūnų ir gyvūnų produktų apskaitos departamento Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus, Gyvūnų ir gyvūnų produktų apskaitos departamento Veislinių gyvulių apskaitos skyriaus specialistai, kurie pasidalina ūkinių gyvūnų laikytojams svarbia informacija bei siūlymais. Be to, dalyvauja pranešėjai VĮ „Pieno tyrimai“ specialistai, turintys kompetencijos pristatyti situaciją apie pieno kokybės rodiklius.

Panašaus turinio seminarus ūkininkams LPGA organizuoja nuolat, siekiant didinti ūkininkų informuotumą bei padėti ūkininkams išvengti sankcijų už laiku nepateiktą informaciją apie laikomus ūkinius gyvūnus. Tai 2016 ir 2017 metais vykdytų priemonių tęsinys, papildytas pieno kokybės aspektais.

Seminarų ciklo metu diskutuojama, kaip mažinti rizikas pieno ūkyje, kaip pasiruošti galimoms kainų svyravimo krizėms ir didinti joms atsparumą. Pieno sektoriuje viena po kitos nuvilnijusios kainų krizės parodė, kaip svarbu kiekvienam ūkininkui planuoti savo pajamas ir išlaidas, numatant pasirengimą galimai krizei ir didinant ūkio atsparumą kainų svyravimams.

Vienas iš būdų, kaip didinti ekonominį ūkio gyvybingumą ir pasirengimą atremti krizines situacijas - diegti ūkyje inovacijas, ypač tausiojo ūkininkavimo. Apie tai diskutuojama su seminarų dalyviais.

Lietuvai adaptuojant teisės aktus prie Europos Komisijos reikalavimų dėl somatinių ląstelių ir bakterijų skaičiaus žaliaviniame piene, pieno gamintojams tenka prisitaikyti prie šių naujų kokybinių reikalavimų. Seminarų metu VĮ „Pieno tyrimai“ lektoriai šviečia ūkininkus apie naujus reikalavimus, jų pagrindimą bei pieno ūkių galimybes ir priemones šiems reikalavimams atitikti. Planuojama, kad įgyvendinus priemonę, didės ūkininkų – galvijų laikytojų – informuotumas apie ūkinių gyvūnų apskaitą ir kontrolę, mažės ūkininkų daromų klaidų, pažeidimų ir neatitikčių. Daugės ūkininkų, optimizuojančių bandos kokybę ir siekiančių didesnio gyvulininkystės efektyvumo vykdant bandos kontrolę. Be to, daugės ūkininkų, suvokiančių pieno kokybės svarbą ir sąmoningai siekiančių didinti žaliavinio pieno kokybės rodiklius.

2018 m. seminarai jau vyko Jonavos, Rokiškio, Anykščių bei Šalčininkų rajonuose. Šį rudenį dar planuojami seminarai Šiauliuose ir Marijampolėje.

Projekto rėmėja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija