Vykdomi projektai | Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Vykdomi projektai

Lietuvos pieno gamintojų asociacija, įgyvendindama projektus, finansuojamus iš Lietuvos valstybės lėšų pagal Žinių perdavimo ir informavimo taisykles, vykdo seminarus pieno gamintojams.

Seminarų metu pristatoma situacija Lietuvos, ES ir pasaulio pieno rinkose, analizuojamos pieno supirkimo kainų tendencijos, aptariamos ūkininkų gaunamos pajamos ir pieno sektoriaus perspektyvos Lietuvoje. Be to, renginių metu pristatoma Lietuvos pieno gamintojų asociacijos veikla Lietuvoje ir ES, diskutuojama, kokios priemonės gali palengvinti pieno gamintojų ūkių vystymą bei paskatinti pajamų augimą. Be kita ko, aptariamas kooperacijos vaidmuo telkiant pieno gamintojus, stiprinant jų derybines galias su pieno perdirbėjais.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir pieno apskaitos departamento atstovai pristato gyvulių ženklinimo aktualijas ir ūkininkų pareigas, apsaugančias nuo sankcijų. Renginių dalyviams teikiama informacija apie paramas, kurias ūkininkai gali gauti už ūkinius gyvulius, bei jų mokėjimo terminus. Veislinių gyvulių apskaitos skyriaus atstovai pristato Gyvulių veislininkystės informacinę sistemą.

Seminaria tema "Pieno gamintojų kooperacija – tvaraus pieno sektoriaus pamatas“ vyks Skuode, Telšiuose, Mažeikiuose, Pagėgių sav., ir Šakiuose.

Seminaria tema "Ūkinių gyvūnų apskaita ir kontrolė“ vyks Šilalėje, Biržuose ir Panevėžyje.

Projektų rėmėja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija