Lietuvos pieno gamintojų asociacija |
Asociacijos veiklos tikslai: atstovauti pieno gamintojų interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir savivaldos institucijomis ir kitais pieno sektoriaus dalyviais; kurti ir inicijuoti priemones, kurios užtikrintų šalies pieno sektoriaus plėtojimą; skatinti pieno ūkių konkurencingumą; dalyvauti tarptautinėse pieno sektoriaus subjektus vienijančiose organizacijose .
Lietuvos pieno gamintojų asociacija
Lithuanian Milk Producers’ Association
Asociacijai 25 m.
Visi drauge mes galime daugiau!

Naujienos

LPGA tarybos posėdis
Vasario 8 d. VDU Žemės ūkio akademijoje vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) tarybos posėdis, kuris vyko ir gyvai, ir per nuotolį. LPGA prezidentas Jonas Vilioni tarybos posėdyje konstatavo, kad už pieną ūkininkai gauna „seniai nematytą kainą“. Tačiau pieno gamyba irgi brangsta ir tai kelia susirūpinimą. LPGA posėdyje gvildenta daug svarbių klausimų: paramos investicijų į žemės ūkio...
LPGA renginiai
Gruodžio 17 d. Kauno r. vyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos posėdis ir LPGA tarptautinės veiklos aptarimo konferencija „Lietuvos pieno gamintojų interesų atstovavimas Europos pieno taryboje 2021 m.“ Juose dalyvavo politikai – Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis, Ekonomikos komiteto pirmininkas ūkininkas Kazys Starkevičius, nuotoliniu būdu prisijungęs...
Susitikimas su EK Janušu Vojcechovskiu
Gruodžio 13 d. Lietuvos žemdirbių delegacija vadovaujama LPGA prezidento Jono Vilionio Briuselyje susitiko su ES Žemės ūkio komisaru Janusz`u Wojciechowski (Janušu Vojcechovskiu). Susitikime su komisaru žemdirbiai aptarė Lietuvos žemės ūkio situaciją ir ateities perspektyvas, BŽŪP strateginio plano rengimo Lietuvoje procesą ir konsultacijas su ūkininkų organizacijomis. „Komisaras pakartojo tai,...
Europos pieno tarybos Generalinė asamblėja ragina vykdyti pagrindines ES žemės ūkio sistemos reformas
Lapkričio 16-17 d. Europos pieno tarybos generalinė asamblėja vyko gyvai Levene, Belgijoje. Pagrindiniai renginio akcentai: - Ūkininkams už jų darbą turi būti sąžiningai mokama. Žaliojo kurso reikalavimų įgyvendinimo kaštai taip pat turi būti įskaičiuoti į pieno gamybos savikainą, bei atitinkamai turi kilti už žaliavinį pieną mokama kaina. Europos pieno taryba pasirengusi tą iškomunikuoti...
Kokia pieno gamybos savikaina?
Birželio 16 d. nuotoliniu būdu organizuotame renginyje mokslininkė ir tyrimo autorė dr. Karin Jürgens pristatė jau aštuoniose šalyse, tarp kurių – ir Lietuva – Europos pieno tarybos iniciatyva atlikto pieno gamybos savikainos tyrimo rezultatus. Šioje naujausioje sąnaudų tyrimo versijoje pirmą kartą įtrauktas ir ES vidurkis. 2019 m. vidutinė pieno savikaina buvo 45,35 ct/kg, o ES mokama už pieną...